Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Vi er 20 revisorer lokalisert i Tønsberg sentrum – klare for å bistå deg.

REVISJON

Revisjon gir tillit til at tallene i regnskapet ditt er i orden. Revisjon gir tillit til at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass hos deg. Revisjon gir deg trygghet!

RÅDGIVNING

Med mange års erfaring ser vi helheten. Vi vil derfor være en god rådgiver som hjelper deg med de riktige valg innen revisjon, skatt og avgifter.

SKATT OG AVGIFTER

Skatter og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på. Ved bruk av våre tjenester, får din bedrift en trygghet for at gjeldende lover og regler følges.

ANSATTE

Anders Haslestad

Anders Haslestad

Registrert revisor

Arild Neslow

Arild Neslow

Statsautorisert revisor

Anette Holtan

Anette Holtan

Registrert revisor

Birger Hanto

Birger Hanto

Statsautorisert revisor

Christel Eide-Larsen

Christel Eide-Larsen

Registrert revisor

Yvonne Berntsen

Kristian Raknerud Larsen

Statsautorisert Revisor

Gerd Brattestå

Gerd Brattestå

Administrasjonssekretær

Hans Petter Johannessen

Hans Petter Johannessen

Statsautorisert revisor

Jane Skogstad Lauvdal

Jane Skogstad Lauvdal

Registrert revisor

KONTAKT OSS

11 + 10 =