Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Vi er 20 revisorer lokalisert i Tønsberg sentrum – klare for å bistå deg.

REVISJON

Revisjon gir tillit til at tallene i regnskapet ditt er i orden. Revisjon gir tillit til at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass hos deg. Revisjon gir deg trygghet!

RÅDGIVNING

Med mange års erfaring ser vi helheten. Vi vil derfor være en god rådgiver som hjelper deg med de riktige valg innen revisjon, skatt og avgifter.

SKATT OG AVGIFTER

Skatter og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på. Ved bruk av våre tjenester, får din bedrift en trygghet for at gjeldende lover og regler følges.

ANSATTE

Amund Melgaard

Amund Melgaard

Statsautorisert Revisor

Anders Haslestad

Anders Haslestad

Statsautorisert Revisor

Arild Neslow

Arild Neslow

Statsautorisert revisor

Yvonne Berntsen

Kristian Raknerud Larsen

Statsautorisert Revisor

Birger Hanto

Birger Hanto

Statsautorisert Revisor

Christel Eide-Larsen

Christel Eide-Larsen

Registrert Revisor

Gerd Brattestå

Gerd Brattestå

Administrasjonssekretær

Hans Petter Johannessen

Hans Petter Johannessen

Statsautorisert revisor

Jane Skogstad Lauvdal

Jane Skogstad Lauvdal

Statsautorisert Revisor

Kjell Strømnes

Kjell Strømnes

Statsautorisert Revisor

Kristine Røed

Kristine Røed

Statsautorisert Revisor

Maren Helene Gran

Maren Helene Gran

Statsautorisert Revisor

Amund Melgaard

Linda Cecilie Johansen

Revisor

Anders Haslestad

Martine Andersen

Revisor

Arild Neslow

Trude Sivesind

Revisor

Rune Røsholdt

Rune Røsholdt

Statsautorisert Revisor

KONTAKT OSS

4 + 15 =