Ønsker du et uforpliktende tilbud?

Vi er 20 revisorer lokalisert på Kilen i Tønsberg – klare for å bistå deg.

NB! Ny besøksadresse

Vi har flyttet til Kilengaten 1 i Tønsberg. Velkommen til ny lokaler!

REVISJON

Revisjon gir tillit til at tallene i regnskapet ditt er i orden. Revisjon gir tillit til at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass hos deg. Revisjon gir deg trygghet!

RÅDGIVNING

Med mange års erfaring ser vi helheten. Vi vil derfor være en god rådgiver som hjelper deg med de riktige valg innen revisjon, skatt og avgifter.

SKATT OG AVGIFTER

Skatter og avgifter endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på. Ved bruk av våre tjenester, får din bedrift en trygghet for at gjeldende lover og regler følges.

Aktuelt & ledige stillinger

Ny kontoradresse

Vi flytter til Kilengaten 1 i 2. etg. Velkommen til våre nye lokaler fra mandag 29. januar. Gratis kundeparkering utenfor inngangen....

Har du lyst på et viktig samfunnsoppdrag?

Vil du være med på å bidra til at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til virksomheters rapportering? Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi i Revisjonsfirmaet Åsvang & Co jobber med revisjon av små og mellomstore bedrifter i mange ulike bransjer....

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har. Uttalelsen er i det vesentlige en gjengivelse av forhold som er tatt opp i forarbeidene, Prop 86 LS...

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over. Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene ble reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Kjennelsen forelå...

Ikrafttredelse endringer i aksjelovene

Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019. Endringer med virkning fra 1. mars 2019: Plikt til å angi forretningskommune i vedtektene oppheves. Hensynet til å finne...

Endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner. Kontantfaktura...

Revisjonsplikten for konsern

Regjeringen har endret aksjeloven slik at også morselskaper i konsern hvor konsernet totalt sett ikke overstiger terskelverdiene, skal kunne velge bort revisjon. Terskelverdier: Driftsinntekter <5 mill. (foreslås justert iht. inflasjon) Balansesum <20 mill....

Bedre pensjonssparing for private og selvstendig næringsdrivende

Ny ordning for privat individuell sparing til pensjon. Maks innbetaling kr 40 000 pr. år. Skattefradrag på innbetalt beløp. Maks skattebesparelse i 2017: 40 000 x 24 % = 9 600 Utbetaling skattlegges som alminnelig inntekt. Tidligere ordning (IPS) ble skattlagt som...

Gründerfradrag for personlig skattyter

Personlig skattyter kan få fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap Inntil kr 500 000 kr år, minimum kr 30 000 Maks kr 1,5 mill. pr. selskap pr. år Ved stiftelse eller kapitalforhøyelse Kan investere gjennom holdingselskap Krav til selskapet Ikke eldre enn 6 år...

Aksjesparekonto for privatpersoner

Privatpersoner kan bruke denne kontoen til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst skattlegges ikke og tap går ikke til fradrag. Uttak fra kontoen skattlegges som aksjeinntekt. Kan velge å ta ut det opprinnelige beløpet du...

ANSATTE

Amund Melgaard

Amund Melgaard

Statsautorisert Revisor

Anders Haslestad

Anders Haslestad

Statsautorisert Revisor

Arild Neslow

Arild Neslow

Statsautorisert revisor

Anette Wilhelmsen

Anette Wilhelmsen

Revisor

Anne Helen L. Skaug

Anne Helen L. Skaug

Sekretær

Birger Hanto

Birger Hanto

Statsautorisert Revisor

Christel Eide-Larsen

Christel Eide-Larsen

Statsautorisert revisor

Hans Petter Johannessen

Hans Petter Johannessen

Statsautorisert revisor

Jane Skogstad Lauvdal

Jane Skogstad Lauvdal

Statsautorisert Revisor

Kjell Strømnes

Kjell Strømnes

Statsautorisert Revisor

Knut Arne Dalen

Knut Arne Dalen

Siviløkonom

Kristine Røed

Kristine Røed

Statsautorisert Revisor

Maren Helene Gran

Maren Helene Gran

Statsautorisert Revisor

Rune Røsholdt

Rune Røsholdt

Statsautorisert Revisor

Arild Neslow

Trude Sivesind

Statsautorisert revisor

Amund Melgaard

Linda Cecilie Johansen

Statsautorisert revisor

Anders Haslestad

Martine Andersen

Revisor

Trygve Årdahl

Trygve Årdahl

Daglig leder

KONTAKT OSS

6 + 4 =