Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Kontantfaktura
Finansdepartementet har besluttet å ikke endre bestemmelsen i bokføringsforskriften § 5-4-1 tredje ledd nå. Det medfører at kontantsalg fra 1. januar 2019 ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften. Departementet vil i stedet samle erfaring med hvordan unntaket benyttes og hvilke konsekvenser det får, og vil gjennomføre en evaluering etter at reglene har virket noe tid.

Utskrift av salgskvitteringer
Det er vedtatt et unntak fra krav om utskrift av salgskvittering fra ubetjente automater, som drivstoff- og parkeringsautomater.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner
Det er vedtatt at veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og eventuell annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser. Dermed vil det være opptellingen av kontanter som er dokumentasjonen for den delen av kontantsalget som blir betalt med sedler og mynt.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019.