• Personlig skattyter kan få fradrag for aksjeinnskudd i oppstartselskap
  • Inntil kr 500 000 kr år, minimum kr 30 000
  • Maks kr 1,5 mill. pr. selskap pr. år
  • Ved stiftelse eller kapitalforhøyelse
  • Kan investere gjennom holdingselskap
 • Krav til selskapet
  • Ikke eldre enn 6 år (medregnet stiftelsesåret)
  • Færre enn 25 årsverk ansatte
  • Driftsinntekter og balansesum under 40 mill.
  • Aktiv virksomhet
   • Minst kr 400 000 i AGA-pliktige lønnskostnader senest året etter
   • Maks 10 % passiv kapitalforvaltning
  • Bindingstid og utbytteforbud i tre år
  • Uavhengighet mellom investor, investor nærstående og gründer
   • Ikke være eller ha vært eier eller ansatt
   • Ikke bli ansatt i bindingstiden på tre år
   • Gjelder også i annet konsernselskap
  • I kraft fra 1. juli 2017