Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over.

Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene ble reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Kjennelsen forelå 22. juni 2018 og de nye satsene og reglene får virkning fra samme dato.

De viktigste endringene er:

Innenlandsregulativet

  • Bilgodtgjørelsen reduseres til kr 3,90 pr. km. og skal også gjelde for el-bil og kjøring ut over 10 000 km.
  • Det særskilte tillegget på 10 øre pr. km. for arbeidstakere i Tromsø erstattes av et tillegg på 10 øre for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen.
  • Det er foreløpig ikke avklart om passasjertillegget (kr 1 pr. km.) skal gis samlet dersom det tas med arbeidstakere i bilen eller om det skal gis pr. passasjer slik tilfellet var tidligere.
  • Satsen for kostgodtgjørelse er endret:
  T.o.m. 21. juni F.o.m. 22. juli
Reiser med overnatting Kr. 733 Kr. 754
Reiser 6-12 timer Kr. 289 Kr. 297
Reiser over 12 timer uten overnatting Kr. 537 Kr. 552
  • Måltidstrekket (frokost 20 %, lunsj 30 % og middag 50 %) beregnes av satsen for reise med overnatting (kr 754) og ikke av den aktuelle satsen man fikk utbetalt slik tilfellet var tidligere.
  • For reiser som strekker seg utover 6 timer i et nytt døgn, men uten at det innebærer ny overnatting gis det kostgodtgjørelse etter de to nederste satsene (Tidligere kunne det utbetales kostgodtgjørelse tilsvarende satsen for reise med overnatting).

Utenlandsregulativet

  • Det er endringer i satsene for kostgodtgjørelse for de fleste land fra 22. juni 2018. De nye satsene er inntatt her.
  • Måltidstrekket skal beregnes av full kostsats for vedkommende land og skal fra 22. juni 2018 være 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.
  • For reiser uten overnatting kan det utbetales godtgjørelse inntil full sats for vedkommende land ved reiser fra og med 12 timer tur/retur. For reiser mellom 6 og 12 timer kan det gis en godtgjørelse på inntil 50 % av kostsatsen for vedkommende land (tidligere 2/3). For reiser som strekker seg utover 6 timer i et nytt døgn, men uten at det innebærer ny overnatting gis det kostgodtgjørelse med 50 % av kostsatsen for reise mellom 6 og 12 timer og full sats for reise over 12 timer. (Tidligere kunne det utbetales full kostgodtgjørelse også for reiser mellom 6 og 12 timer).

Skattereglene

Beskatningen av eventuelt overskudd på godtgjørelsene berøres ikke av at reiseregulativet er endret. Vi viser her til Skattedirektoratets satser for fradrag ved kost og losjiog satsen for skattefri kilometergodtgjørelse.