• Privatpersoner kan bruke denne kontoen til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond.
  • Gevinst skattlegges ikke og tap går ikke til fradrag.
  • Uttak fra kontoen skattlegges som aksjeinntekt. Kan velge å ta ut det opprinnelige beløpet du har satt inn, uten å pådra deg skatt.
  • Tap fradragsføres først når kontoen avvikles
  • Utbytte skattlegges hos eieren slik som før
  • I kraft fra 1. september 2017.
  • Overgangsregel:
    • Kan ut 2018 overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning.