Revisjon gir trygghet

TILLIT. Revisjon gir tillit til at tallene i regnskapet ditt er i orden, tillit til at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten din. Denne tilliten gir både deg og dine samarbeidspartnere trygghet.

VI ER OPPDATERT. Alle våre ansatte følger faglig oppdateringer fra Den Norske Revisorforening. Vi benytter moderne revisjonsverktøy slik at vi kan tilby deg effektiv og god revisjon.

KVALITET. Alle som utøver revisjon, er underlagt kvalitetskontroll og må være godkjent av Finanstilsynet. Denne kvalitetskontrollen sørger for at vi er kvalifisert til å utøve revisjonsvirksomheten på en trygg måte.

Trenger du revisor? La oss ta et innledende møte så du lærer oss å kjenne.

Gode råd

MANGE ÅRS ERFARING har kvalifisert oss til å gi gode råd og veileding om hvordan du kan gjøre virksomheten din mer lønnsom.

VI KAN HJELPE DEG med kjøp og salg av virksomhet og eiendom, generasjonsskifte, fusjon og fisjon og mye mer.

OMORGANISERINGER KAN VÆRE LØNNSOMME. Hvilken selskapsform er mest lønnsom for deg? Har du et enkeltpersonforetak og vil omdanne virksomheten til et aksjeselskap? Har du ett eller flere aksjeselskap og bør etablere et holdingselskap? Vi kan alt om detaljene i disse prosessene!

LURER DU på hvor mye bedriften din er verdt? Eller hvordan dere går frem når aksjonærene ønsker å skille lag? Er avgiftsjungelen komplisert og uoversiktlig? Vi hjelper deg gjerne!

Det finnes mange forskjellige problemstillinger. Hvis du forteller hva dine er, skal vi deg konkrete svar.

Trenger du en bekreftelse?

Myndigheter og lovverk krever ofte at du må ha en bekreftelse av revisor. Vi har god kunnskap om krav til særattestasjoner etter aksjeloven og andre lover. Vi utsteder bekreftelser i forbindelse med etablering av virksomhet, kapitalendringer, redegjørelser, tilskudd fra Innovasjon Norge, skattefunn, kompensasjon av merverdiavgift, NAV-oppgaver, skjenkebevilling, omsetningstall, VOX-tilskudd mm.

Trenger du bekreftelse fra revisor? Vi hjelper deg gjerne!

Vi hjelper deg med skatter og avgifter

SKATTER OG AVGIFTER endrer seg ofte. Dette holder vi oss løpende oppdatert på. Ved bruk av våre tjenester, får din bedrift og skattemyndighetene en trygghet for at oppgaver er utarbeidet i henhold til lover og regler. Vi bistår gjerne dersom du har en uavklart skattesak med myndighetene ved å belyse saken på en nyansert måte.

MERVERDIAVGIFT ER KOMPLISERT. Vi tilbyr tjenester som sikrer at bedriften din håndterer merverdiavgift i henhold til gjeldende lover og regler.

PENGER Å SPARE FOR ORGANISASJONER. Mange organisasjoner kan få refundert merverdiavgift. Kompensasjonsordningen krever attestasjon fra revisor. Vi hjelper deg både med attestasjon og råd!

Lurer du på noe om regelverket? Vi hjelper deg!

Årsregnskap og Skattemelding

Vi utarbeider årsregnskap og skattemelding for alle typer virksomheter. Ta kontakt for bistand!