• Ny ordning for privat individuell sparing til pensjon.
  • Maks innbetaling kr 40 000 pr. år.
  • Skattefradrag på innbetalt beløp. Maks skattebesparelse i 2017: 40 000 x 24 % = 9 600
  • Utbetaling skattlegges som alminnelig inntekt. Tidligere ordning (IPS) ble skattlagt som personinntekt
  • I kraft fra 1. nov. 2017
 • Pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende
  • Gjelder også aktive aksjonærer i små AS og deltakere i DFS
  • Maksimalt innskudd øker fra 4 til 6 % av personinntekt (lønn, arbeidsgodtgjørelse, beregnet personinntekt) mellom 1G og 12G
  • I kraft fra 2017.