Rune Røsholdt

er statsautorisert revisor og oppdragsansvarlig revisor. Han har erfaring fra de fleste bransjer med særlig vekt på entreprenør- og handelsvirksomhet, stiftelser og organisasjoner samt foreninger med allmennyttige formål. Rune arbeider også med virksomhetsoverdragelser og omorganiseringer av selskaper, herunder fusjon, fisjon og kapitalendringer.

Han har jobbet med revisjon siden 2002 og ble ansatt i selskapet i 2004.

Direkte

459 54 886