Amund

Kristian Raknerud Larsen

har master i regnskap og revisjon fra BI. Kristian har jobbet som revisor i 5 år. Han ble ansatt hos oss i 2017.

Direkte

940 83 106