Christel Eide-Larsen

er registrert revisor fra 2011. Hun jobber med bransjer som restaurant, produksjon og eiendom. Hun har jobbet med revisjon siden 2007 og ble ansatt hos oss i 2013.

Direkte

459 54 888