Anette Wilhelmsen

har bachelor i forretningsjus fra BI. Hennes typiske kunder er handels- og tjenestevirksomheter. Hun har vært ansatt i Åsvang siden 2007.

Direkte

459 54 878

Mobil

975 00 588