Yvonne West Berntsen

er økonomiutdannet fra BI og autorisert regnskapsfører. Hun jobber med handels-, tjeneste- og prosjektvirksomheter. Yvonne er en god økonomisk rådgiver og har vært ansatt hos Åsvang & Co siden 1986.

Direkte

459 54 877