Trygve Årdahl

er selskapets daglig leder. Han er utdannet siviløkonom med høyere revisorstudium og jobber med entreprenørselskaper og handelsvirksomheter. Trygve bistår også ved kjøp og salg av virksomheter.

Han har vært ansatt hos Åsvang & Co siden 1984 og har over 30 års erfaring i faget.

Direkte

459 54 879