Maren Helene Gran

har en bachelor i revisjon fra BI. Hun jobber med handel og tjenesteytende næringer samt kommunalt eide selskaper. Hun har vært ansatt hos oss siden 2013.

Direkte

459 54 876