Kristine Røed

har i 2016 gjennomført master i revisjon og regnskap på Norges Handelshøyskole. Hun ble ansatt i Åsvang & Co i 2012.

Direkte

45 95 48 78