Knut Arne Dalen

er siviløkonom utdannet ved NHH. Knut Arne jobber med entreprenører samt eiendoms- og handelsvirksomheter. Knut Arne har erfaring fra revisjon siden 2005. Han har også jobbet i bank med rådgivning ovenfor næringslivskunder og på regnskapskontor. Han ble ansatt hos oss i 2015.

Direkte

459 54 890