Kjell

Kjell Strømnes

er registrert revisor med utdannelse fra Høgskolen i Telemark. Kjell jobber med handels-, tjeneste- og produksjonsvirksomheter. Han ble en del av Åsvang & Co i 1994 og har over 30 års erfaring i bransjen.

Direkte

459 54 889