Hans Petter Johannessen

er statsautorisert revisor fra BI og oppdragsansvarlig revisor. Han har erfaring innen de fleste bransjer med hovedvekt på eiendoms- og entreprenørselskaper, mekanisk industri og produksjon.

Han er rådgiver innen skatt og avgift. Hans Petter er ansvarlig for selskapets IT-systemer og kontrollmiljø. Han har arbeidet hos oss siden 2006.

Direkte

459 54 881