Birger Hanto

er statsautorisert revisor. Birger jobber som oppdragsansvarlig revisor innen de fleste bransjer og har særlig bred erfaring innen eiendoms-, entreprenør- og produksjonsvirksomhet samt større konsern.
Han jobber mye med omorganiseringer og restruktureringer; fusjon, fisjon, generasjonsskifte, skatt og avgift.

Birger har vært sysselsatt med revisjon siden 1982 og ble ansatt i selskapet i 1991.

Direkte

459 54 887