Anette Holtan

er registrert revisor med utdannelse fra Høgskolen i Telemark. Anette jobber med kunder innen handel, håndverk og med entreprenører. Hun ble ansatt i Åsvang & Co i 2005.

Direkte

459 54 882