Anders Haslestad

har bachelor i revisjon fra Høgskolen i Telemark. Han jobber med kunder som bilforretninger, tjeneste-, entreprenør- og produksjonsvirksomheter.
 Anders har vært i revisjonsbransjen fra 2004 og har vært ansatt hos Åsvang & Co siden 2007.

Direkte

459 54 875