VI ER 17 MENNESKER SOM STÅR KLARE TIL Å HJELPE DEG

VI HAR 15.768.000 MINUTTERS REVISOR-ERFARING

Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS

Vi er et uavhengig revisjonsfirma med lokaler i Tønsberg som eies og drives av fire partnere med bred erfaring og kompetanse.
Selskapet ble stiftet i 1987 i Tønsberg og har siden den gang vokst til 18 ansatte.

REVISJON

Revisjon gir tillit. Tillit til at tallene i regnskapet er i orden, tillit til at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. Vi gir trygghet!

LØNNSOM RÅDGIVNING

Vil du gjøre virksomheten mer lønnsom kan vi bistå med forslag på tiltak for å forbedre situasjonen. I motsatt tilfelle, hvis virksomheten har økonomiske problemer, kan vi også bistå.

SKATT OG AVGIFTER

Vi tilbyr blant bedriftsrådgivning, økonomisk rådgivning og budsjettering. Vi tilbyr blant bedriftsrådgivning, økonomisk rådgivning og budsjettering.

Aktuelt & Nyheter

Har du lyst på et viktig samfunnsoppdrag?

Har du lyst på et viktig samfunnsoppdrag?

Vil du være med på å bidra til at bedrifter, investorer og allmennheten kan ha tillit til virksomheters rapportering? Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi i Revisjonsfirmaet Åsvang & Co jobber med revisjon av små og mellomstore bedrifter i mange ulike bransjer....

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

De nye reglene om rabatter i arbeidsforhold

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om forståelsen av de nye reglene for rabatter i arbeidsforhold, herunder personalrabatter og de pliktene arbeidsgiver har. Uttalelsen er i det vesentlige en gjengivelse av forhold som er tatt opp i forarbeidene, Prop 86 LS...

Endringer i reiseregulativene

Endringer i reiseregulativene

Særavtalene for reiser er endret med virkning fra 22. juni 2018. Det er en del endringer det er viktig å være klar over. Etter at det ble brudd i forhandlingene mellom staten og hovedsammenslutningene ble reiseavtalene ble behandlet i særskilt nemnd. Kjennelsen forelå...

ANSATTE

Amund Melgaard

Amund Melgaard

Statsautorisert Revisor

Anders Haslestad

Anders Haslestad

Statsautorisert Revisor

Arild Neslow

Arild Neslow

Statsautorisert revisor

Yvonne Berntsen

Kristian Raknerud Larsen

Statsautorisert Revisor

Birger Hanto

Birger Hanto

Statsautorisert Revisor

Christel Eide-Larsen

Christel Eide-Larsen

Statsautorisert revisor

Hans Petter Johannessen

Hans Petter Johannessen

Statsautorisert revisor

Jane Skogstad Lauvdal

Jane Skogstad Lauvdal

Statsautorisert Revisor

Kjell Strømnes

Kjell Strømnes

Statsautorisert Revisor

Kristine Røed

Kristine Røed

Statsautorisert Revisor

Maren Helene Gran

Maren Helene Gran

Statsautorisert Revisor

Rune Røsholdt

Rune Røsholdt

Statsautorisert Revisor

Arild Neslow

Trude Sivesind

Statsautorisert revisor

Amund Melgaard

Linda Cecilie Johansen

Statsautorisert revisor

Anders Haslestad

Martine Andersen

Revisor

KONTAKT OSS

5 + 10 =

Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS

Revisjonsfirmaet Åsvang & Co. AS